Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Tilbake

Vinmonopolets salgstall

Her finner du Vinmonopolets salgstall. Tallene oppdateres innen den 15. hver måned.

Mai 2021

Vinmonopolets salg økte med 4 prosent i mai målt mot samme måned i fjor. Selv om salgstallene ikke er helt sammenlignbare med fjorårets på grunn av forskjellig plassering av langhelger og pinse, er tallene en klar indikasjon på at Vinmonopolets salg flater ut med gjenåpningen av samfunnet.

- I takt med at aktiviet som grensehandel, uteliv og feriereiser utenlands gjenopptas, vil vi se en utflatning og etterhvert nedgang i Vinmonopolets salg, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

 

Salget 1. tertial 2021

Vinmonopolets salg økte med 24 prosent for perioden januar - april målt mot samme måned i fjor. Totalt ble det solgt snaut 36,5 millioner vareliter.

- Økningen er fortsatt historisk, men likefult omtrent som forventet med tanke på full stopp i grensehandel og taxfreesalg som følge av koronaen. Skjenkestoppen bidrar også til veksten, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

Veksten er klart størst i fylkene nærmest Sverige.

- En vekst i Viken på 37 prosent mot 12 prosent i Møre og Romsdal illustrerer tydelig hvilket overveldende omfang grensehandelen normalt har, sier Nordahl.

Enkelte hyttepol har også betydelig vekst for perioden januar - april. Veksten kan delvis forklares med hytteforbudet ved påsketider i 2020, men tallene illustrerer nok også at folk lever mer fleksible liv under koronaen, med både hytte- og hjemmekontor.

En rekke sentrumspol har svakest vekst, ganske enkelt fordi folk i mindre grad enn tidligere reiser inn til tradisjonelle bysentrum for å jobbe i kontorbygningene der.

- Det er helt tydelig at folk har hytte- og hjemmekontor. Folk handler der de oppholder seg, avslutter Nordahl.

Salgstall 2021

 

 

 

Salget i 2020

Vinmonopolet solgte totalt 115,5 millioner liter i 2020, en økning på 40 prosent fra 2019.

- Tilnærmet full stopp i grensehandel og taxfreesalg, samt betydelig redusert skjenking på caféer og restauranter landet rundt bidrar til å forklare den historiske veksten, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

Mest vekst i kommuner langs svenskegrensen

På fylkesnivå har Viken en vekst på 61 prosent i 2020 mot 24 prosent for Møre og Romsdal. Disse geografiske forskjellene i salgsutviklingen illustrerer effekten av reiserestriksjoner til Sverige som begrenser grensehandelen til et minimum. Det er størst vekst i kommunene nærmest Sverige.

- Kongsvinger, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, alle kommuner nær Sverige, har høyest vekst i landet, godt over 100 prosent i 2020, men alt dette er steder der Vinmonopolet hadde et ganske lavt salg pr innbygger før koronasituasjonen, sier Nordahl.

Hytte og hjemmekontor

Men også utstrakt bruk av hjemmekontor kan leses ut av Vinmonopolets salgstall for 2020.En rekke pol i bydelene og typiske pendlerkommuner har vesentlig høyere vekst enn de fleste sentrumspolene i byene. Når folk har hjemmekontor handler man der man bor, sier Nordahl.

2020 kan trolig også skrive seg inn i historien som tidenes hytteår. I hvert fall indikerer Vinmonopolets salgstall at en rekke hytter landet rundt har vært mer i bruk enn noensinne.

Den uvanlige salgsøkningen Vinmonopolet har hatt siden midten av mars er omtrent som forventet og vil vedvare så lenge myndighetenes koronarestriksjoner innebærer tilnærmet full stopp i grensehandel og taxfree, samt redusert skjenking.

Vinmonopolet betjente totalt 42,9 millioner kunder i 2020, en vekst på 7,5 millioner kunder eller 21 prosent fra 2019 da kundetallet stoppet på 35,4 millioner. På tross av en solid kunderekord i 2020 har kundetoppene på de mest hektiske dagene gått vesentlig ned.

- Folk handler smart og har vist seg å være ekstremt endringsdyktige under koronaen. Salgsveksten har nemlig kommet på små dager tidlig i uken og særlig på formiddagen, på tidspunkt det er lite trafikk i butikkene våre, sier Nordahl.

Stabilt konsum

Meningsmålingsbyrået Opinion meldte 5. desember 2020 at to av ti hadde redusert alkoholkonsumet etter koronautbruddet, mens syv av ti hadde uendret konsum, én av ti hadde økt. Opinion har stilt spørsmål om alkoholkonsum til over 60.000 nordmenn i undersøkelsen Norsk koronamonitor. 

I en undersøkelse publisert 1. oktober konkluderer Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet (FHI) med at koronapandemien ikke ser ut til å ha påvirket alkoholforbruket i Norge nevneverdig. SSB og FHI ser det økte innenlandske salget i sammenheng med begrenset svenskehandel og nedgang i taxfree-handel.  

Det er gledelig at alkoholkonsumet ikke ser ut til å ha økt under korona

- Det er gledelig nytt at alkoholkonsumet ikke ser ut til å ha økt under korona. Vinmonopolet oppfordrer uansett alltid til nøkternhet og moderasjon. Et godt råd er å ikke drikke alkohol når barn er tilstede, avslutter Nordahl.  

Salgstall 2020

Hovedtall 2020

Butikkenes salg 2020

Bestselger 2020

Grossistene 2020

Desember 2020

November 2020

Oktober 2020

3. kvartal 2020

September 2020

August 2020

Juli 2020

1. halvår 2020 - hovedtall

1. halvår 2020 - Salg pr kommune

1. halvår 2020 - Butikkenes salg

1. halvår 2020 - Bestselgere

Juni 2020

Mai 2020

1. Tertial

April 2020

1. kvartal 2020 - hovedtall

1. kvartal 2020 - butikkenes salg

1. kvartal 2020 - bestselgere

Mars 2020

Februar 2020

Januar 2020

Salget 2019

Vinmonopolet solgte totalt 82,6 millioner vareliter i 2019. Salget økte med 0,7 prosent eller snaut 600.000 liter målt mot 2018. Mens det var en en nedgang for 1. halvår på -1,3 prosent eller 500.000 liter var det en vekst for 2. halvår på 2,5 prosent tilsvarende 1,1 million liter. Forklaringen på dette er den lange hetebølgen som resulterte i uvanlig stor salgsøkning i mai og juni 2018. 

Rødvin er klart største kategori, fulgt av hvitvin og musserende. Den store trenden i 2019 må klart sies å være bobler. Både sider, øl og musserende økte markert året gjennom, to sistnevnte kategorier satt til og med salgsrekord i 2019, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

 Hetebølgen i 2018 er også forklaringen på hvorfor salget av hvitvin og rosévin går noe ned - disse kategoriene hadde sterk nedgang i mai og juni 2019, men vekst resten av året. For rødvin er det omvendt; vekst i mai/juni, nedgang resten av året.

De fleste brennevinskategoriene har vekst; unntaket er druebrennevin (Cognac) som har hatt nedgang siden 2008. Brennevin har noe større vekst mot slutten av året, men er ikke værsensitivt (som vin). Det er heller ikke entydige geografiske mønstre.

Salget av alkoholfritt stoppet til slutt på 595.000 liter, tidenes høyeste salg for Vinmonopolet.

Salgstall 2019

Hovedtall 2019

Bestselgerlister2019

Tall for butikkene 2019

Grossistene

Desember 2019

Salget økte med 1,4 prosent eller 150.000 liter i desember 2019 målt mot samme måned i 2018. Veksten var på nivå med veksten for 2. halvår og var slik sett som forventet.

Folk utsetter julehandelen stadig tettere opp mot juleferien. Samlet nedgang for ukene 48 - 51 var på 7 prosent, en nedgang som ble kompensert med salget lille julaften (1,2 millioner liter), Vinmonopolets nest største salgsdag gjennom tidene.

Desember 2019

November 2019

Oktober 2019

3. kvartal 2019

Bestselgere 3. kvartal 2019

September 2019

August 2019

Juli 2019

1. halvår - hovedtall

1. halvår 2019 - butikkenes salg

1. halvår 2019 - bestselgere

Juni 2019

Mai 2019

1. tertial 2019 - hovedtall

1. tertial 2019 - butikkenes salg

April 2019

Mars 2019

Februar 2019

Januar 2019

Salget 2018

Salget økte med 1,6 prosent tilsvarende drøyt 1,3 millioner til 82 millioner vareliter i 2018 målt mot 2017.

Hovedtall for 2018 finner du her

Topp 1000 for 2018 finner du her

Totalsalg pr butikk finner du her

Detaljert salg pr butikk sortert pr fylke finner du her

Bestselgerlister for vin, brennevin, øl etc for 2018 finner du her

Grossistenes salg 2018

Rødvin er fortsatt vår soleklart største varekategori og stod med sine 38,7 millioner liter i 2018 for 47 prosent av salget. Mens italiensk og chilensk rødvin synker markert er det solid vekst for spansk og ikke minst fransk rødvin, som er det vinlandet som på tvers av kategoriene opplever størst vekst i 2018.

Totalt sett går salget av rødvin tilbake med 1,1 millioner liter eller 2,8 prosent i 2018, men det meste av nedgangen kom i perioden mai - august, da størsteparten av Norge opplevde tidenes varmeste sommer.

Vær generelt - og temperatur spesielt - er svært avgjørende for hvilke varere kundene kjøper. Jo høyere temperaturer jo større andel utgjør lettere og lysere varegrupper som hvitvin, musserende, rosévin, øl og sider; produktgrupper som i gjennomsnitt har et lavere alkoholinnhold enn f.eks. rødvin.

Det gode været resulterer dermed i solide salgsrekorder for både hvitvin, musserende og rosévin - med henholdvis 19,1, 5,2 og 2,8 millioner liter solgt i 2018. Det er verdt å merke seg at tysk hvitvin stadig kaprer markedsandeler, og at Frankrike har størst vekst innen musserende og rosévin.

Frankrike var klart dominerende vinland i Norge frem til rundt 2005/2006 da Italia tok over, etter et tiår med svekket salg ser det nå ut til at franske viner igjen får et stadig bedre grep om det norske markedet.

Salget av brennevin er på overordnet nivå ganske stabilt, men mens salget av druebrennevin (Cognac) går ned med nesten 7 prosent fra 2017, har en kategori som gin markert vekst.

Siden 2010 har salget av håndverksøl økt markert på Vinmonopolet. Denne trenden virker nå å stoppe noe opp; ølsalget økte med 1 prosent i 2018.

For første gang i historien selges det mer alkoholfritt enn sterkvin. Mens salget av alkoholfritt over tid har vokst kraftig har salget av sterkvin (sherry, portvin, Madeira, vermut) hatt stabilt synkende salg over flere år.

Mens de fleste fylkene har vekst, er det nedgang for Nordland. Dette skyldes nok både en dårligere sommer i Nordland enn i det øvrige Norge, samt at fylket i økende grad er utsatt for grensehandel i Sverige.

Mer detaljerte bestselgerlister for 2018 og mer detaljerte tall på butikknivå vil bli publisert utover i januar.

 

Hvis du vil vite mer om salgstallene kan du kontakte oss:

 

Vinmonopolets salgstall for 2018

Salgstall for desember 2018

 

Salgstall for november 2018

Salgstall for oktober 2018

Salgstall for 3. kvartal 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall for september 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall for august 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall for juli 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall - første halvår 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall - bestselgere første halvår 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Butikkenes salg første halvår 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall for juni 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

 

----

Salgstall for mai 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall for april 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall for januar - april 2018 (ekstern lenke, Excel Online) 

Salgstall for mars 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall for februar 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

Salgstall for januar 2018 (ekstern lenke, Excel Online)

-------------------

Vinmonopolets salgstall for 2017

Vinmonopolets salg per butikk i 2017 og 2016

Vinmonopolets salgstall - bestselgere 2017

Vinmonopolets salgstall for hele 2017 - totalt, svakvin, brennevin, øl, sterkvin, alkoholfritt, fylkene

Vinmonopolets salgstall for desember 2017 - totalt, vin, brennevin, fylkene

Vinmonopolets salgstall for 2017, fordelt på grossist

Vinmonopolets salgstall for 2016

Eldre salgstall

Vinmonopolets salgstall for 2015 finner du her

Vinmonopolets bestselgere svakvin totalt for 2011 til og med 2015 finner du her

Vinmonopolets bestselgere brennevin 2012 - 2015

 

Vinmonopolets salgstall for 2000 - 2014 finner du her

 

Du finner mer informasjon om salg og økonomi i våre årsrapporter.