Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Tilbake

Varelevering

Det er tre alternativ for varelevering: Varene kan hentes i ein av våre butikkar, på postkontoret eller leverast på dør.
levering-p-d-r-hjemme-av.jpg

Bestilling

Bestill varer i nettbutikken eller ring vårt kundesenter på telefon 22 01 50 00. Skal du ha selskap, rår vi deg til å bestille varer minst ei veke før.
 

Leveringsmåte

Du kan hente varene dine i ein av våre butikkar eller på postkontoret. 
 
Normalt har vi også tilbod om utkjøring men dette er midlertidig stansa grunnet driftsutfordringar. Tilbodet om utkøyring gjeldt normalt i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim, samt enkelte områder i Viken, Vestfold, Telemark og Innlandet.
 
Du kan hente postpakkar på Posten eller Post i butikk innanfor opningstidene til Vinmonopolet: måndag–fredag frå 9–18 eller laurdag frå 10–16. Det same gjeld for henting i butikkane våre. 
 
Ønskt leveringsmåte vel du undervegs i handelsprosessen i nettbutikken.
 

Pris for levering på dør - ikkje aktuelt, stoppa midlertidig grunnet driftsutfordingar.

Antall flasker (opp til) Pris
 6  102 kr
 12  112 kr
 18  120 kr
 24  182 kr
 30  220 kr
 36  249 kr
 42  270 kr
 48  285 kr
 54  295 kr
 60  310 kr
 66  324 kr
 72   337 kr
 78  350 kr
 84  365 kr
 90  379 kr
 96  393 kr
 102  408 kr
 108  422 kr
 114  459 kr
 120  486 kr
 126  524 kr
 132  552 kr
 138  569 kr
 144  586 kr
 150  602 kr
 156  616 kr
 162  629 kr
 168   642 kr
 174  658 kr
 180  673 kr
 192  725 kr

Tidspunkter for levering på dør

Varer leveres på følgande tidspunkt måndag-fredag (laurdag kun fram til kl 16):

  • 10-12
  • 11-13
  • 12-14
  • 13-15
  • 14-16
  • 15-17
  • 16-18

Hugs at du må være heime for å framlegge gyldig aldersbevis/legitimasjon.

 

Pris for utlevering på Posten/Post i butikk 

 

Antall flasker (opp til) Pris
2 99 kr
6 119 kr
12 169 kr
24 329 kr
36 489 kr
48 649 kr
60 809 kr
192 850 kr

 

Fraktfrie sendingar

I visse distrikt subsidierer vi fraktkostnadene. Ved å registrere deg som brukar med adressa di kan du sjekke om du har høve til å få varer tilsende fraktfritt.
 

Leveringstid for sendingar

Sendingstida er éin til tre yrkedagar (avhengig av avstand), enkelte strekningar fire til fem yrkedagar. 
 
Framsendingstidene føreset at varene som blir bestilte, finst i basissortimentet vårt og på nettbutikklageret vårt i Oslo. 
 
Gjeld bestillinga varer frå bestillingsutvalet (BU), blir produkta sende frå grossistlageret til Vinmonopolets lager. Etter at varene er mottekne på lageret vårt, gjeld same prosedyren som beskriven ovanfor. Det inneber at bestillingar frå BU tek lengre tid å framsende enn bestillingar frå basissortimentet.